SISTEM PENGURUSAN BERKOMPUTER ANGKASA(SPBA)

Penggunaan SPBA menjadikan penghasilan maklumat lebih tepat dan cepat,  dapat diselenggarakan dengan lebih tersusun, dapat meningkatkan produktiviti koperasi serta  dapat membantu koperasi terutamanya dalam penyediaan laporan dan perakaunan.

Ia juga berperanan membantu koperasi mengendalikan sistem pengurusan berkomputer yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktivitinya seperti kewangan, perladangan, perumahan, perindustrian, pembinaan, pengangkutan, perkhidmatan, insurans, pengguna, hartanah dan serbaguna.

Lima Modul yang menitikberatkan perisian ini melibatkan Rekod Asas Perakaunan, Sistem Maklumat Keanggotaan, Sistem Peruncitan (POS), Sistem Penggajian (Payroll) dan Sistem Pendaftaran Mesyuarat Agung Tahunan.

 

KETERANGAN LANJUT, HUBUNGI : HANAFIAH OTHMAN (0189686070)