MAKLUMAN: Penafian Penglibatan ANGKASA dengan Koperasi Barisan Usahawan Berhad (KOPBARIS)