Kerjaya


 

IKLAN LUARAN

Pengurus Besar Bahagian Sumber Manusia (Gred A4 - Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
    - Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia / Pentadbiran Perniagaan /
      Pengurusan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    - Berpengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun pada peringkat pengurusan koperasi / syarikat.
    - Berpengalaman dan berpengetahuan dalam Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta Kesatuan
      Sekerja 1959, adalah diutamakan.
    - Fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
    - Berkeupayaan merancang dan mengurus pelbagai aktiviti mengikut keutamaan dan berkesan.
    - Jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam tugasan yang diberi.

* Bidang Tugas
    - Bertanggungjawab dalam pengurusan Bahagian yang meliputi :
       i. Latihan dan pembangunan kakitangan dan jawatankuasa serta SKT.
      ii. Pelaksanaan projek Pembangunan Sumber Manusia seperti matriks kompetensi,
          pengurusan bakat, “succession planning”,JE/JA dan sebagainya.
     iii. Program-program riadah dan silaturrahim di antara Jawatankuasa Pengurusan, Pegawai
          dan kakitangan.
     iv. Perhubungan Perusahaan termasuk pengurusan disiplin, pengendalian kes-kes
          Mahkamah Perusahaan dan Buruh, Perjanjian Bersama Perhubungan Majikan – Kesatuan.
      v. Perancangan Sumber Manusia, penjawatan dan proses pengambilan kakitangan.
     vi. Kepatuhan ke atas Akta-akta yang berkaitan dasar, polisi dan prosedur ANGKASA.
    vii. KPI Bahagian Pembangunan Sumber Manusia tercapai.
   viii. Pengurusan dan pentadbiran Taman Cahaya Mata (TCM) ANGKASA.

   - Memantau secara terperinci pelan perancangan bahagian yang sedang dilaksanakan untuk
     dilaporkan kepada Jawatankuasa berkaitan.
   - Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa oleh JTK / JKK / JPK.

 

Setiausaha (Gred L - Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
   - Sekurang-kurangnya Diploma dalam Sains Kesetiausahaan / Kesetiausahaan Eksekutif atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   - Berpengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Setiausaha dan berkebolehan
      mengambil trengkas dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik.
   - Kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM.
   - Berpengetahuan dalam bidang koperasi serta pernah bekerja dalam sektor koperasi adalah
     satu kelebihan.
   - Fasih berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Inggeris adalah diutamakan.
   - Perwatakan menarik dan bersikap profesional.

* Bidang Tugas.
   - Menjalankan kerja-kerja kesetiausahaan kepada Pengurusan Kanan ANGKASA.
   - Melaksanakan tugas-tugas pentadbiran am pejabat.

 
Individu yang berkelayakan dipelawa memohon dengan mengemukakan surat permohonan berserta
butiran peribadi terperinci (resume/cv) yang mengandungi maklumat kelayakan akademik, pengalaman,
kemahiran, kualiti personal, gaji semasa, gaji dipohon serta salinan sijil-sijil akademik / berkaitan dan
gambar terbaru berukuran pasport kepada :

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya, 46798 Petaling Jaya, Selangor

atau e-mel : sumber.angkasa@gmail.com
selewat-lewatnya pada 4 Februari 2018

Hanya pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

 

   

 

 


 

IKLAN DALAMAN

Pengurus Besar Bahagian Sekretariat (Gred A4 - Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
    - Pengurusan Gred A5/ Eksekutif Gred S / RA yang berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana
      Muda Pentadbiran 
      Perniagaan / Pengurusan / Komunikasi Korporat atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
      dan telah berkhidmat sekurang-kuranya 7 tahun.
   -  Mempunyai hubungan yang baik antara agensi kerajaan / koperasi yang diutamakan.
   -  Mempunyai kemahiran analitikal yang tinggi, kemahiran komunikasi dan perundangan yang baik
      serta daya menyelesaikan masalah.
   -  Fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
   -  Berkeupayaan merancang dan mengurusakan pelbagai aktiviti mengikut keutamaan dengan 
      berkesan.
   -  Jujur , bertanggungjwab 

* Bidang Tugas
   - Bertanggungjawab dalam pengurusan keahlian ANGKASA / Penhubungan Negeri dan Persidangan 
     Negeri / Kebangsaan.
   - Memantau secara terperinci pelan perancangan Bahagian yang sedang dilaksanakan untuk
     dilaporkan kepada jawatankuasa berkaitan.
   - Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa kesemasa oleh JTK / JKK / JPK 

Pegawai Kerja Bahagian Kewangan Dan Perolehan (Gred L - Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
   i) - Kakitangan Gred PK1 / PT1 / PT2 / PK3 yang berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah 
       Sarjana Muda Perakaunan / Pengurusan Perniagaan (pengkhususan dalam perakaunan) atau
       kelayakan yang diiktiraf dengannya. ATAU
     - Kakitangan Gred PK1 / P1 / PT2 / PK3 yang berkelulusan Diploma Perakauna / Pengurusan
       Perniagaan (pengkhususan dalam perakaunan) diiktiraf setaraf dengannya dan telah berkhidmat
       sekurang-kurangnya 3 tahun. ATAU
     - Kakitangan Gred PK1 / P1 / PT2 / PK3 yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun.

   ii) Berpengalaman dalam penyediaan penyata adalah 1 kelebihan.

*  Bidang Tugas.
     - Menyelia dan menyelenggara kredit kawalan keatas semua penghutang perdagangan ANGKASA.
     - Memantau segala invois bercukai, had kredit penghutang, kutipan, tunggakan baki, dan tindakan guaman
       kepada penghutang yang gagal membuat bayaran
    -  Menjaga SBU dan menyediakan laporan penghutang.

Kerani Bahagian Kewangan Dan Perolehan (Gred PK3 - Ibu Pejabat)

*  Kelayakan/Pengalaman
   i) -  Kakitangan Gred PS2 / PS3 yang berkelulusan sekurang-kurangnya SPM/SPMV.  ATAU
      -  Kakitangan Gred PS2 / PS3 yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun.

   ii)   Mahir menggunakan komputer.

*  Bidang Tugas.
   -  Membantu pegawai menyediakan baucher bayaran dan kemaskini fail kewangan.
   -  Membantu pegawai menjalankan semakan rekod dan dokumen ke atas 16 JPAN dan MAAR.


Pemohon hendaklah dibuat secara bertulis kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan melalui 
Pengurus Besar Bahagian masing-masing selewat-lewatnya 1 Februari 2018. Hanya permohon yang terpilih 
sahaja akan dipanggil untuk temuduga.