Kerjaya


 

IKLAN LUARAN

Pegawai Kerja (Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
    Sekurang-kurangnya Diploma Perakaunan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    Berpengalaman bekerja selama 3 tahun dalam bidang perakaunan, koperasi dan sistem
      potongan gaji SPGA adalah diutamakan.
    Mempunyai hubungan yang baik di antara agensi kerajaan / swasta akan diutamakan.
    Jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam tugasan yang diberikan.

* Bidang Tugas
    Melakukan dan menyelia kerja-kerja perakaunan dan penyata penyesuaian bank supaya
      sentiasa dikemaskini dengan betul, cepat dan tepat.
    Mengurangkan jumlah wang yang dibayar kepada kerajaan di bawah Akta Wang Tidak
      Dituntut.
    Menyelia, menyemak dan membuat pengesahan bagi menyelesaikan masalah terimaan atau
      bayaran serta semua laporan bulanan, dan memberi penerangan serta lawatan kepada
      jabatan / majikan / bank dan koperasi yang berkaitan.
    Menyelia disiplin dan kerja-kerja harian semua kakitangan bawahan.

 

Kerani (Pejabat Perhubungan Angkasa Negeri Johor)

* Kelayakan/Pengalaman
    Sekurang-kurangnya SPM / SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    Berpengalaman dalam penggunaan komputer.

* Bidang Tugas.
    Menjalankan tugas-tugas perkeranian.

 

Pembantu Am

* Kelayakan/Pengalaman
   Sekurang-kurangnya SRP / PMR dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia atau kelayakan
     yang berkaitan dengan jawatan dan setaraf dengannya.
   Jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam tugasan yang diberikan.

* Bidang Tugas.
   Mengemaskini rekod penyimpanan fail, menyimpan dokumen berkaitan ke dalam fail,
     mengedar dan pos surat dan tugas-tugas lain yang berkaitan.
   Memastikan pejabat sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih.

 
Individu yang berkelayakan dipelawa memohon dengan mengemukakan surat permohonan berserta
butiran peribadi terperinci (resume/cv) yang mengandungi maklumat kelayakan akademik, pengalaman,
kemahiran, kualiti personal, gaji semasa, gaji dipohon serta salinan sijil-sijil akademik / berkaitan dan
gambar terbaru berukuran pasport kepada :

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya, 46798 Petaling Jaya, Selangor

atau e-mel : sumber.angkasa@gmail.com
selewat-lewatnya pada 17 Mac 2018

   Hanya pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

 

   

 

 


 

IKLAN DALAMAN

Pengurus - Bahagian Risiko, Tadbir Urus dan Integriti (Gred 5A -Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
    Eksekutif Gred S/R/RA yang berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran/
      Pengurusan/Kewangan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan telah berkhidmat 
      sekurang-kurangnya 5 tahun; atau
    Lulus kursus Penilaian Utama (Lead Assessor/Lead Auditor)
    Berpengalaman dan mahir dalam menguruskan Sistem Pengurusan Kualiti/Sistem pematuhan
      kualiti
    Mempunyai kemahiran analitikal yang tinggi, kemahiran komunikasi, dan perundangan yang baik
      serta daya menyelesaikan masalah 
    Fasih dalam bahasa malaysia dan bahasa inggeris
    Berkeupayaan merancang dan menguruskan pelbagai aktiviti mengikut keutamaan dan berkesan.
   
   
* Bidang Tugas
    Bertanggungjawab dalam mengenalpasti risiko-risiko sistem operasi ANGKASA dan Prosedur 
      Operasi Standard (SOP)
    Membantu Pengurus Besar merancang pelan strategik Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan 
      Intergriti.

 

Pengurus - Bahagian Audit Dalaman dan Khidmat Senggara (Gred 5A -Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
    Eksekutif Gred S/R/RA yang berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Perakaunan/
      Pengurusan Perniagaan/Kewangan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan telah berkhidmat 
      sekurang-kurangnya 5 tahun
    Merancang dan memberi perkhidmatan selenggara perakaunan serta membaik pulih koperasi 
      ahli Angkasa
    Mempunyai kemahiran analitikal yang tinggi, kemahiran komunikasi, dan perundangan yang baik
      serta daya menyelesaikan masalah 
    Fasih dalam bahasa malaysia dan bahasa inggeris
    Berkeupayaan merancang dan menguruskan pelbagai aktiviti mengikut keutamaan dan berkesan
    Jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam tugasan yang diberikan
   
* Bidang Tugas
    Membantu Pengurus Besar merancang, mengawal selia dan melaksanakan pengurusan setiap unit
      di Bahagian Audit Dalaman dan Khidmat Senggara.

 

Penolong Pengurus, Unit Pemulihan - Bahagian Audit Dalaman dan Khidmat Senggara (Gred RA -Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
    Eksekutif Gred R/M/L yang berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Perakaunan/
      Pengurusan Perniagaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan telah berkhidmat 
      sekurang-kurangnya 3 tahun ; atau
    Eksekutif Gred R/M/L yang berkelulusan Diploma Sarjana Muda Perakaunan/
      Pengurusan Perniagaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan telah berkhidmat 5 tahun
    Merancang, menyusun, mengawal selia dan melaksanakan program perkhidmatan Unit Pemulihan.
    Fasih dalam bahasa malaysia dan bahasa inggeris
    Memberi taklimat atau penerangan projek pemulihan kepada koperasi ahli Angkasa.
    Mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang cemerlang dan sentiasa peka dangan perkembangan semasa.

* Bidang Tugas
    Bertanggungjawab mengawal selia dan melaksanakan perkhidmatan yang telah dirancang
      mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

 

Pegawai, Unit Khidmat Senggara Zon Utara- Bahagian Audit Dalaman dan Khidmat Senggara (Gred R-Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
    Eksekutif Gred L/M yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan/
      Pengurusan Perniagaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan telah berkhidmat 
      sekurang-kurangnya 3 tahun ; atau
    Eksekutif Gred L/M yang berkelulusan Diploma Sarjana Muda Perakaunan/
      Pengurusan Perniagaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan telah berkhidmat 5 tahun ;
      atau
    Kakitangan PK1/PT1/PT2 yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perakaunan/pengurusan
      perniagaan atau kelayan yang diiktiraf setaraf denganya dan telah berkhidmat dekurang-kurangnya 
      4 tahun; dan
    Kakitangan PK1/PT1/PT2 yang berkelulusan Diploma dalam bidang perakaunan/pengurusan
      perniagaan atau kelayan yang diiktiraf setaraf denganya dan telah berkhidmat dekurang-kurangnya 
      6 tahun. 
    Berkebolehan sebagai pelaksana dan membantu pengurus dalam skop tugasan bahagian.
   
* Bidang Tugas
    Bertanggungjawab merancang, menyelia dan melaksanakan tanggungjawab Khidmat Senggara di
      Zon Utara.

 

Pegawai Kerja, Unit Kutipan - Bahagian Perkhidmatan Kredit Dan Kewangan (Gred L-Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
   
 Kakitangan gred PK1/PT1/PT2/PK3 yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda perakaunan atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya ; atau
    Kakitangan gred PK1/PT1/PT2/PK3 yang berkelulusan Diploma perakaunan atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya dan berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun ; atau
    Kakitangan gred PK1/PT1/PT2/PK3 yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun.
    Berpengalaman dalam bidang perakaunan, koperasi dan sistem potongan gaji SPGA adalah
      diutamakan.
    Mempunyai hubungan yang baik di antara agensi kerajaan/swasta akan diutamakan.
    Jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam tugasan yang diberikan.
   
* Bidang Tugas
    Melaksanakan dan menyelia kerja-kerja perakaunan dan penyata penyesuaian bank supaya
      sentiasa dikemaskini dengan betul, cepat dan tepat.
    Mengurangkan jumlah wang yang dibayar kepada kerajaan di bawah Akta Wang Tidak Dituntut.
    Menyelia, menyemak dan membuat pengesahan bagi menyelesaikan masalah terimaan atau bayaran
      serta semua laporan bulanan, dan memberi penerangan serta lawatan kepada jabatan/majikan/bank
      dan koperasi yang berkaitan.
    Menyelia disiplin dan kerja-kerja harian semua kakitangan bawahan.

 

Pegawai Kerja, Unit Pengurusan Risiko Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus Dan Integriti (Gred L-Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
   
 Kakitangan gred PK1/PT1/PT2/PK3 yang berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan/
      Pengurusan/Kewangan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
    Kakitangan gred PK1/PT1/PT2/PK3 yang berkelulusan Diploma Pentadbiran Perniagaan/Pengurusan/Kewangan atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya dan berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun ; atau
    Kakitangan gred PK1/PT1/PT2/PK3 yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun.
    Lulus kursus Penilaian Utama (Lead Assessor/Lead Auditor)
    Berpengetahuan dalam menguruskan Sistem Pengurusan Kualiti/Sistem Pematuhan Kualiti.
    Berpengalaman dalam bidang pengurusan risiko dan memastikan semua mengikut Prosedur Operasi
      Standard (SOP)
    Jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam tugasan yang diberikan.
   
* Bidang Tugas
    Melaksanakan pengauditan Sistem Pengurusan Kualiti.
    Membantu mengenal pasti risiko-risiko sistem operasi Angkasa sedia ada.
    Membantu membangunkan pelan pengurusan risiko Angkasa.
    Melaksanakan penilaian risiko (keberangkalian dan impak).
    Membantu risiko dari segi keberkesanan kawalan yang dijalankan
    Membantu tindakan susulan terhadap mitigasi risiko bagi mengurangkan/mengatasi 
      risiko akan datang.

 

Kerani Bahagian Seketeriat  (Gred PK3 - Pejabat Perhubungan Angkasa Negeri Johor)

* Kelayakan/Pengalaman
   
 Kakitangan gred PS2/PS3 yang berkelulusan SPM/SPMV ; atau
    Kakitangan gred PS2/PS3 yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun.
    Mahir menggunakan komputer.
   
* Bidang Tugas
    Menjalankan tugasan pengkeranian.

 

Pembantu Am, Bahagian Komuniti, Pelancongan Dan Kesihatan (Gred PS3 - Ibu Pejabat)

* Kelayakan/Pengalaman
   
 Berkelulusan sekurang-kurangnya SRP/PMR dengan kepujian Bahasa Malaysia atau
      kelayakan yang berkaitan dengan jawatan dan setaraf dengannya
    Jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam tugasan yang diberikan.
   
* Bidang Tugas
    Mengemaskini rekod penyimpanan fail, menyimpan dokumen berkaitan ke dalam, mengedar
      dan pos surat dan tugas-tugas lain yang berkaitan.
    Memastikan pejabat sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih.

 

Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan melalui Pengurus Besar 
Bahagian masing-masing selewat-lewatnya pada 16 Mac 2018. Hanya pemohon yang terpilih sahaja akan dipanggil untuk temuduga.